Dokumenty

Formularz Zestawienia Zbiorczego o Odpadach

Dokumenty

Dane do przygotowania umowy
  • Nazwa,
  • Adres,
  • NIP,
  • Regon,
  • Częstotliwość odbiorów,
  • Adres odbioru (jeżeli jest inny niż adres działalności),
  • Telefon kontaktowy.

Informacja o BDO

Od 01.01.2020 odpady medyczne i inne możemy odbierać jedynie od podmiotów z nadanym numerem rejestrowym w BDO ( https://bdo.mos.gov.pl/ ).

Link do pobrania instrukcji generowania "klucza API" (Client ID oraz Client Secret):

Pobierz instrukcję

Formularz zbiorczy za 2018 rok

należy wysłać do 15.03.2019r.

Rozporządzenie Ministra Środowiska (z dnia 8 grudnia 2010 r. Dz.U. z 2010 r.
Nr 249, poz. 1674) nakazuje każdemu wytwórcy odpadów (który przekazuje odpad wraz z dokumentem "karta przekazania odpadu") składanie formularza zbiorczego do 15.03.2019 za 2018 rok. Wypełniony formularz należy wysłać do Urzędu Marszałkowskiego (z dopiskiem "Departament środowiska i rolnictwa"):.
Formularz Zestawienia Zbiorczego o Odpadach za rok 2018– należy wypełnić tylko dział 1(Tabela A i B) i dział 2 (plik do ściągnięcia)
Przykładowo wypełniony fomularz Zestawienia Zbiorczego o Odpadach (plik do ściągnięcia)

Więcej informacji uzyskają Państwo na stronie Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego:
www.bip.pomorskie.eu/Article/id,134.html

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Środowiska i Rolnictwa,

Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

numer telefonu: (58) 326 86 51