Dokumenty

Formularz Zestawienia Zbiorczego o Odpadach

Dokumenty

Dane potrzebne do przygotowania umowy:
  • Nazwa działalności,
  • Adres siedziby i adres odbioru odpadów,
  • NIP,
  • Numer BDO,
  • Częstotliwość odbiorów,
  • Telefon kontaktowy.

Informacja o BDO

Od 01.01.2020 odpady medyczne i inne możemy odbierać jedynie od podmiotów z nadanym numerem rejestrowym w BDO ( https://bdo.mos.gov.pl/ ).

Zestawienie roczne w BDO

należy wysłać do 15 marca za poprzedni rok

 Każdy wytwórca odpadów (który przekazuje odpad wraz z dokumentem "karta przekazania odpadu") musi złożyć sprawozdanie roczne w BDO.

 Link do instrukcji: pobierz