Dokumenty

Formularz Zestawienia Zbiorczego o Odpadach

Dokumenty

Dane do przygotowania umowy
  • Nazwa,
  • Adres,
  • NIP,
  • Regon,
  • Częstotliwość odbiorów,
  • Adres odbioru (jeżeli jest inny niż adres działalności),
  • Telefon kontaktowy.

Informacja o BDO

Od 01.01.2020 odpady medyczne i inne możemy odbierać jedynie od podmiotów z nadanym numerem rejestrowym w BDO ( https://bdo.mos.gov.pl/ ).

Formularz zbiorczy za 2020 rok

należy wysłać do 15.03.2021 r.

 Każdy wytwórca odpadów (który przekazuje odpad wraz z dokumentem "karta przekazania odpadu") składa formularz zbiorczy do 15.03.2021 za 2020 rok.

 Formularz należy wysłać przez BDO. Link do instrukcji: pobierz